Angular asoslari

O'zbek tilida Havolaga o'tish

Angular asoslari - o'zbek tilida

6

Batafsil

1-Bo'lim. Kirish.

1-Bo'lim. 1-Dars. Angular o'zi nima?

1-Bo'lim. 2-Dars. Angular tarixi.

1-Bo'lim. 3-Dars. 3-boshqichli dasturlar arxitekturasi.

1-Bo'lim. 4-Dars. Dasturlash muhitini sozlaymiz.

1-Bo'lim. 5-Dars. Salom dunyo dasturi.

1-Bo'lim. 6-Dars. Loyiha tuzilmasi.

1-Bo'lim. 7-Dars. Webpack module bundler.

2-Bo'lim. 1-Dars. TypeScript haqida tushuncha.

2-Bo'lim. 2-Dars. TypeScriptda birinchi dastur.

2-Bo'lim. 3-Dars. TypeScriptda o'zgaruvchi e'lon qilish.

2-Bo'lim. 4-Dars. TypeScriptda o'zgaruvchilarni turlari.

2-Bo'lim. 5-Dars. TypeScriptda o'zgaruvchini turini bildirish.

2-Bo'lim. 6-Dars. TypeScriptda ko'rsatkich funksiyalari.

2-Bo'lim. 7-Dars. TypeScriptda interfeyslar.

2-Bo'lim. 8-Dars. TypeScriptda Klasslar.

2-Bo'lim. 9-Dars. TypeScriptda Obyektlar.

2-Bo'lim. 10-Dars. TypeScriptda Konstruktorlar.

2-Bo'lim. 11-Dars. TypeScriptda Access Modifier'lar.

2-Bo'lim. 12-Dars. TypeScriptda xossalar (Properties)

2-Bo'lim. 13-Dars. TypeScriptda Modullar.

3-Bo'lim. 1-Dars. Angular loyihasining tarkibiy qismlari.

3-Bo'lim. 2-Dars. Komponentlar.

3-Bo'lim. 3-Dars. Loyihaga Angular CLI yordamida yangi komponent qo'shish.

3-Bo'lim. 4-Dars. String Interpolation.

3-Bo'lim. 5-Dars. Ko'rsatmalar (Directives).

3-Bo'lim. 6-Dars. Xizmatlar (Services).

3-Bo'lim. 7-Dars. Xizmat (Service) lardan foydalanish.

3-Bo'lim. 8-Dars. Xizmat (Service) larni Angular CLI yordamida tuzish.

3-Bo'lim. 9-Dars. Property Binding haqida.

3-Bo'lim. 10-Dars. Event Binding haqida.

3-Bo'lim. 11-Dars. Ikki taraflama "binding" (two way binding).

3-Bo'lim. 12-Dars.Loyihaga "Bootstrap"ni qo'shish.

3-Bo'lim. 13-Dars. "Class" va "Style" binding'lar haqida.

3-Bo'lim. 14-Dars. Attribute binding haqida.

3-Bo'lim. 15-Dars. Pipe'lar haqida.

3-Bo'lim. 16-Dars. Tuzilmaviy ko'rsatmalar

3-Bo'lim. 17-Dars. Atribyut ko'rsatmalari.

4-Bo'lim. 1-Dars. Komponentlar orasida ma'lumot almashinuvi.

4-Bo'lim. 2-Dars. Ichki komponentdan tashqi komponentga ma'lumot chiqarish.

4-Bo'lim. 3-Dars. Input va Output xossalariga taxallus berish.

4-Bo'lim. 4-Dars. "Service" orqali komponentlar orasida muloqotni ta'minlash.

4-Bo'lim. 5-Dars. "Observable"lar haqida batafsil.

4-Bo'lim. 6-Dars. ng-content va ng-container ko'rsatmalari.

5-Bo'lim. 1-Dars. Angularda routing va navigatsiya

5-Bo'lim. 2-Dars. Angularda route'larni sozlash va router-outlet'ni qo'shish.

5-Bo'lim. 3-Dars. Angular sahifalariga havola (link) belgilash va routerLink.

5-Bo'lim, 4-Dars. routerLinkActive ko'rsatmasi.

5-Bo'lim. 5-Dars. Parametrli route'lar bilan ishlash.

5-Bo'lim. 6-Dars. Route'ga bir nechta parametrlarni joylash.

5-Bo'lim. 7-Dars. Query parametrlar bilan ishlash.

5-Bo'lim. 8-Dars. Dasturni kodidan navigatsiya qilish.

6-Bo'lim. Kirish. Angularda andaza asosidagi formalar bilan ishlash.

6-Bo'lim. 1-Dars. Html template asosida oddiy forma qurish.

6-Bo'lim. 2-Dars. ngModel, FormControl va FormGroup haqida.

6-Bo'lim. 3-Dars. Formaga validatsiya qo'shamiz.

6-Bo'lim. 4-Dars. ngForm va FormGroup haqida.

6-Bo'lim. 5-Dars. Formaga "checkbox" va radio-tugma qo'shish.

6-Bo'lim. 6-Dars. Drop-down list elementi bilan ishlash.

7-Bo'lim. Kirish. Reaktiv formalar.

7-Bo'lim, 1-Dars. "Reactive" forma tuzamiz.

7-Bo'lim, 2-Dars. Reaktiv formaga validatsiya qo'shish.

7-Bo'lim, 3-Dars. Maxsus (custom) validator tuzamiz.

7-Bo'lim, 4-Dars. Asinxron validatorlar.

7-Bo'lim, 5-Dars. Formani serverga jo'natish (submit) vaqtida validatsiya qilish

7-Bo'lim, 6-Dars. Ichki FormGroup'lar bilan ishlaymiz.

7-Bo'lim, 7-Dars. FormArray va FormBuilder.

8-Bo'lim, Kirish. Angularda HTTP hizmatlaridan foydalanish.

8-Bo'lim, 1-Dars. HTTP hizmatidan ma'lumot olish.

8-Bo'lim, 2-Dars. HTTP hizmatidagi Create, Update va Delete amallari.

8-Bo'lim, 3-Dars. Komponentni "refactoring" qilamiz.

8-Bo'lim, 4-Dars. HTTP bilan ishlashda yuzaga keluvchi hatolarni boshqarish.

8-Bo'lim, 5-Dars. Dasturga xos bo'lgan hatolar.

8-Bo'lim, 6-Dars. Xatolarni global tarzda "handle" qilish.

8-Bo'lim, 7-Dars. Qayta ishlatiluvchi hizmat (reusable service)

8-Bo'lim, 8-Dars. Generic'lar va rxjs'ning map operatori haqida.

9-Bo'lim, 1-Dars. Autentifikatsiya va avtorizatsiya. Yangi loyiha arxitekturasi.

9-Bo'lim, 2-Dars. JSON Web Token haqida.

9-Bo'lim, 3-Dars. Boshlang'ich loyiha bilan tanishamiz.

9-Bo'lim, 4-Dars. Loyihamizga Kirsh va Chiqish xususiyatlarini qo'shamiz.

9-Bo'lim, 5-Dars. Shart asosida sahifadagi elementlarni ko'rsatish va berkitish.

9-Bo'lim, 6-Dars. CanActivate interface va Route Guard'lar haqida.

9-Bo'lim, 7-Dars. Route'larni foydalanuvchining role asosida himoyalash.

9-Bo'lim, 8-Dars. Himoyalangan API resurslardan foydalanaish.

776 01 Fev 2020 Admin
Izohlar
Izoh mavjud emas
Izoh qoldirish uchun avval ro'yxatdan o'ting Ro'yxatdan o'tish