Axborot texnologiyalarining eng muhim hamda talabgir sohalari va yo'nalishlari
6
3D grafika
Kompyuter grafikasi yordamida obyektning uch o'lchamli tasvirini yasash
6
Animatsiya
Kompyuter yordamida harakatlanuvchi obyekt modelini yasash
44
Backend
Veb dasturlarning server qismini o'z ichiga olgan soha
3
CAD
Computer-aided design - Kompyuter yordamida texnik loyihalar yaratish, ishlov berish va tahlil qilish
22
Frontend
Veb saytning foydalanuvchi bevosita foydalanadigan qismini o'z ichiga olgan soha
10
Full-stack
Klient va server qisimlari dasturini ishlab chiqadigan soha
5
Hakerlik
Kompyuter yoki tarmoqning kuchsiz tomonlarini yoki raqamli himoyani buzib kirish
14
NoSQL
Ma'lumotlarni saqlashda jadvalli bog'lanishsiz tizim
8
RDBMS
Relatsional ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi