Java & Android - Code Leader

O'zbek tilida Havolaga o'tish

Java & Android darslar - o'zbek tilida

3

Batafsil

1 - Java ga kirish

2 - Java da kompilatsiya jarayoni (Java Compilation Process)

3 - Javada O'zgaruvchilar, Ma'lumot turlari (Variables, Data types)

4 - Javada O'zgaruvchilar, Ma'lumot turlari (Variables, Data types) 2-qism

5 - Javadagi Arifmetik amallar - Basic Operations

6 - Java If statement, Relational operators - Shart va Solishtirish operatori

7 - Javada If statement,Operators, Loops - Javada Operatorlar, Sikl

8 - Java Basic - Switch and Calculator - Switch operatori va Kalkulyator

9 - Java Classes and Objects - Javada Klasslar va obyektlarga kirish

10 - Classes and objects final part - Klasslar va obyektlar oxirgi qism

11 - Java Arrays - Massivlar bilan ishlash

12 - Java Last Part - Java oxirgi qism - Arraylist

13 - Installing Android Studio - Android Studioni o'rnatish

14 - Android Project Structure

15 - Android File Structure and XML Structure

16 - Android R.class, Strings, Manifests

17 - Android TextView, Button, EditText

18 - Android Mini Converter App - Birinchi mini ilova

19 - Android "Try me" Ilova - Try me App

20 - Android RadioButtonlar bilan ishlash - RadioButtons

21 - Android SeekBar elementi bilan ishlash - SeekBar

22 - Android ToggleButton elementi

23 - Android CheckBox elementi

24 - Android AlertDialog elementi

25 - Android Projectni Github Platformasiga yuklash va ilk mustaqil vazifa.

26 - Android Activity nima ? Activity LifeCycle ? Bir sahifadan ikkinchisiga o'tish

27 - Android Sahifalar orasida ma'lumotlar almashinish

28 - Android Bio App

29 - Android MVC boshlang'ich, Adapter, Model, RecyclerView

30 - Android RecyclerView EventListener

31 - Android RelativeLayout

32 - Android Linear Layout

33 - Android Table Layout

34 - Android Constraint Layout

35 - Android MediaPlayer bilan sodda mashq (1-qism)

36 - Android Mediaplayer bilan sodda mashq (2-qism)

37 - Android Musicbox App

38 - Android MusicBox App (2-qism)

40 - Write va Read kichik ilova, Telegram draft

39 - Android ma’lumotlar omboriga kirish, SharedPreference

41 - Android SQL, SQlite bilan tanishamiz

42 - SQlite ma’lumotlar ombori bilan Contact Manager ilova 1-qism

43 - Contact Manager ilova yakuniy qism.

44 - SQlite ombori bilan Login, Ro'yhatdan o'tish - Code Review

45 - API nima? Parse Json, Ob-havo ilova

888 01 Fev 2020 Boburmirzo
Izohlar
Izoh mavjud emas
Izoh qoldirish uchun avval ro'yxatdan o'ting Ro'yxatdan o'tish