Axborot texnologiyalarining eng muhim hamda talabgir sohalari va yo'nalishlari
3
3D grafika
Kompyuter grafikasi yordamida obyektning uch o'lchamli tasvirini yasash
2
Animatsiya
Kompyuter yordamida harakatlanuvchi obyekt modelini yasash
1
CAD
Computer-aided design - Kompyuter yordamida texnik loyihalar yaratish, ishlov berish va tahlil qilish
5
UI/UX
Foydalanuvchi interfeysi dizayni