Axborot texnologiyalarining eng muhim hamda talabgir sohalari va yo'nalishlari
11
NoSQL
Ma'lumotlarni saqlashda jadvalli bog'lanishsiz tizim
7
RDBMS
Relatsional ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi