Axborot texnologiyalarining eng muhim hamda talabgir sohalari va yo'nalishlari
43
Backend
Veb dasturlarning server qismini o'z ichiga olgan soha
22
Frontend
Veb saytning foydalanuvchi bevosita foydalanadigan qismini o'z ichiga olgan soha
10
Full-stack
Klient va server qisimlari dasturini ishlab chiqadigan soha
2
Tizim administratori
Yaxlit tizimni sozlash va optimizatsiyalash ishlari bilan shug'ullanuvchi soha