Axborot texnologiyalarining eng muhim hamda talabgir sohalari va yo'nalishlari
41
Backend
Veb dasturlarning server qismini o'z ichiga olgan soha
21
Frontend
Veb saytning foydalanuvchi bevosita foydalanadigan qismini o'z ichiga olgan soha
9
Full-stack
Klient va server qisimlari dasturini ishlab chiqadigan soha
2
Tizim administratori
Yaxlit tizimni sozlash va optimizatsiyalash ishlari bilan shug'ullanuvchi soha