2
Apache Kafka
Kafka xabarlar brokeri
2
Celery
Taqsimlangan, asinxronik topshiriqlar brokeri
1
RabbitMQ
Ochiq manbali xabarlar broker