2
Apache Kafka
Kafka xabarlar brokeri
2
Celery
Taqsimlangan, asinxronik topshiriqlar brokeri
2
RabbitMQ
Ochiq manbali xabarlar broker